Samlet cover v6
Det vi vil

Strategi

ProVardes strategi - Sammen skaber vi vækst!

Sammen skaber vi vækst er overskriften for ProVardes nye strategi – netop sammen er det overordnede nøgleord, for skal vi lykkes, skal vi stå sammen i hele kommunen.

Strategien er resultatet af et arbejde, som blev indledt medio 2017, og det er lavet efter ”build up”-princippet – dvs. at der efter ønske fra bestyrelsen er lavet en helt ny strategi fra bunden.

Klik på linket:

ProVardes strategi