IMG 2494
Info fra online generalforsamling d. 25.6

Generalforsamling

Restriktioner pga. Corona gjorde at generalforsamlingen blev afviklet online.

Med Dan B. Larsen som valgt dirigent blev generalforsamlingen afholdt - først med formand Hans
Barslunds beretning og omtale af de store forandringer som 2019 bød på med forberedelsens af
opsplitningen i erhverv og turisme, med etableringen af Erhvervshus Sydjylland som har budt på stærke
kompetencer og et rigtig godt samarbejde, den fortsatte succes med erhvervsplaymaker arbejdet mellem
skoler og virksomheder, med masser af gode iværksættere og en stor kontaktflade med vores mange
medlemsvirksomheder som er blevet flot serviceret.

fremtiden vil bestyrelsen sammen med ProVardes medarbejdere sætte mere fokus på detailbranchen,
gerne i et stærkere samarbejde på tværs af hele Varde Kommune og på en styrket indsats på flere faglige
netværk.

Dir. Finn Erik Kristiansen gennemgik først regnskabet og derefter budgettet - begge blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsens forslag om en beskeden stigning i kontingenter fra 2021 blev også vedtaget enstemmigt. Kontingenterne
vil fremover være på hhv. 750 / 1800 / 5500 kr. pr. år.
Bestyrelsen fik nyvalgt 4 medlemmer: En blev genvalgt - Helle Møller Mikkelsen fra Nymindegab
Familiecamping og tre nyvalgte - Marianne Søby fra Vestkystvandring, Lene Kaas fra Synoptik og Jørgen
Østergaard fra Flensted A/S.

Formanden takkede de tre aftrådte medlemmer Gerd Reestorff, Søren Erichsen og Morten Refsgaard for
deres indsats. Gerd fortsætter som 1. suppleant og Søren som 2. suppleant.

Endelig vedtog man vedtægtsændringer som udelukkende skyldtes at turisme som begreb skulle skrives ud pga. den nye opsplitning.

Til slut takkede formanden Varde Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde og han takkede de
ansatte hos ProVarde for en flot indsats.

TIL DOWNLOAD:

Uploads/Referat-Generalforsamling.pdf