Nytarskur3
Pris for medlemsskab

Kontingentsatser

For medlemskab af  ProVarde er satserne for årskontingent (Priserne er +moms)

 

 

Virksomheder 0 - 3 ansatte      

 

750 kr

Virksomheder 4 - 19 ansatte  

1.800 kr

Virksomheder 20-  ansatte     

5.500 kr