Erhvervs- og vækstpuljen fra Varde kommune

ERHVERVS- OG VÆKSTPULJEN

Varde Kommune ønsker at have et stærkt erhvervsliv og at være en erhvervsvenlig kommune.

I første halvår af 2020 har mange virksomheder været ekstra udfordret.

Varde Kommune har derfor nedsat et udvalg, som skal arbejde for at forbedre vilkårene for erhvervslivet og for at kommunen fremstår som en erhvervsvenlig samarbejdspartner for virksomhederne i kommunen.

Erhvervs- og vækstudvalget med repræsentanter fra kommune, erhverv og organisationer besluttet at give et ekstraordinært tilbud til et antal virksomheder i Varde Kommune.

Gennem ProVarde udbydes derfor nu fire forskellige puljer af tilskud på i alt 300.000 Kr., som kan hjælpe virksomhederne til udvikling til gavn for virksomheden selv og dermed også for hele Varde Kommune.

Tilskudsordningen vil være simpel i sin administration og med kort responstid på ansøgningerne.

Alle pengene går ubeskåret til helt konkrete handlinger i virksomhederne fremfor til administration.

ANSØGNINGSSKEMA FINDES NEDERST PÅ SIDEN

 

Tilskudspuljen indeholder:

 

1/ Tilskud til konsulenthjælp til digitalisering/ salg/ markedsføring/ web og sociale medier.

2/ Tilskud til konsulenthjælp til ansøgninger / fundraising mv.

 

Grundet en stor mængde ansøgninger er pulje 1 og 2 ikke mulig at ansøge længere.  

 

 

3/ ELP – Effektiv Leder Proces.

 

Et kort kursusforløb for ledere i små virksomheder.

Kurset kombinerer strategisk ledelse med meget konkrete værktøjer til umiddelbar brug i den daglige drift og udvikling af virksomheden. Du får konkrete værktøjer til brug i din virksomhed.

Forløbet består af 5 moduler á 5 timer og strækker sig over 7 uger.

Modul 1 - Strategisk planlægning

Kerneværdier / Vision / Mission / Langsigtede mål

Modul 2 - Forretningsanalyse

Strategier / Nøgletalsanalyse / Indsatsområder

Modul 3 - Operativ forretningsplan

Lav en plan til din egen virksomheds udvikling og drift

Modul 4 - Implementering og kontrol

Lav en konkret handlingsplan for hvad, hvordan, hvornår og af hvem

Modul 5 - HR & Performance Management

Interviewteknik / Jobprofil

ELP er gennemprøvede løsninger, leveret på et sprog som alle forstår, og af nogen som har prøvet det selv.

Du får værktøjer og skabeloner til hvert trin i vores systemer.

Når du er færdig med kurset har du en færdig forretningsplan med tilhørende hands-on værktøjer, som du kan bruge i virksomheden med det samme.

Konceptet er tidligere gennemført både hos ProVarde og i flere andre kommuner, og der findes meget stærke referencer fra tidligere deltagere - Bl.a. fra Freia Forellen A/S, Kaster & Jessen og El-Gården A/S

Holdstørrelsen vil være på maks. 12 deltagere og gennemføres af Kvist & Jensen

 

Med tilskud fra Erhvervs' og vækstpuljen vil egenbetalingen være på 1.500 Kr. pr deltager.

Forventet opstart sidst i september eller primo oktober 2020

 

4/ Power-Innovationsleder-Uddannelse.

 

Et uddannelsesforløb, som sætter deltageren i stand til at lede og styre innovationsforløb i egen virksomhed og sikre at der skabes ideer, der omsættes til handling.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med at lede innovationsprojekter. Du er f.eks. udviklingschef, eller projektleder og ønsker viden og redskaber til, hvordan du både på strategisk niveau og som teamleder styrker arbejdet med innovative processer.

Modul 1: Strategisk Innovation

 • Hvad skal der til i virksomheden og hos dens medarbejdere?
 • Udvikling af forretningsmodeller.
 • Motivation på organisationsplan.

Modul 2: Fremtidens strategi

 • Metoder og værktøj til at fastlægge en strategi.

Modul 3 & 4 : Creativity & Strategic Intelligence

 • Bliv klogere på kreativ ideudvikling og åben innovation
 • Få overblik over innovationsstrategien.
 • Lær at udvikle helstøbte koncepter med vertikal innovation
 • Data - Indsamling og anvendelse

Modul 5 & 6: Collaborations management & Innovative Thinking

 • Lær om de nyeste metoder og værktøjer som:
 • Xlabs, Garager, Innovationsfabrikker, Design Thinking, Preotyping

Modul 7: Collaboration management & IPR

 • Strategisk anvendelse af digitale værktøjer.
 • Trends inden for digital brugerinvolvering.
 • Involvering af medarbejdere, kolleger og slutbrugere.
 • Lær om IPR; design, varemærke, patent og IPR-politik.

Udbyttet for virksomheden:

En innovationsleder med viden og værktøjer til at gøre organisationen klar til succesfuld innovation og et konkret udkast til forretningsstrategi for virksomhedens innovation for de næste 2-3 år.

Yderligere info se dette link. www.powertower.dk/tag/
powerinnovationsuddannelse

Forløbet er sammensat ud fra innovationstjeks, der allerede er gennemført i Varde Kommune og en eksisterende innovationslederuddannelse fra TI i Tåstrup.

Denne er videreudviklet og tilpasset til vores lokale forhold hos Varde virksomheder.

Kurset gennemføres i samarbejde med specialister fra Teknologisk Institut.

Holdstørrelsen vil være på maks. 12 deltagere.

 

Med et tilskud fra puljen vil egenbetalingen være på 3.000 Kr. per deltager. Forventet opstart i november 2020

 

For alle fire tilbud gælder det:

Der vil være løbende vurdering og bevilling efter ”Først til mølle – princippet”

Der vil dog være en faglig vurdering af hver enkelt ansøgning og ansøger

Du vil modtage svar på din ansøgning efter maks. to uger

For de to tilskudspuljer skal projektet/rådgivningen være afsluttet senest den 31. marts 2021

Vi forudsætter en indsats i virksomheden som modsvarer tilskuddet

Tilskudsmodtagere skal aflevere en kort evaluering til ProVarde ved projektets afslutning – senest den 31. marts 2021

Bevilgede tilskud vil blive betalt direkte fra ProVarde til den godkendte rådgiver på faktura med reference til virksomheden og projektet.

Puljen er åben for alle iværksættere og virksomheder

 

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger


Ansøgningsskema
(felter med * skal udfyldes) 

(Husk at krydse af hvilke kategorier du søger til)