ProVardes info om Corona i forhold til virksomheder

CORONA INFO

NYESTE INFO:

 

Husk det nu - på virksomhedsguiden.dk får du overblik og svar!

 

Se det hele på
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/

content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

Det samlede link til Finansministeriets Notat om dagens hjælpepakker:


https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1903/aftale-om-covid_19_initiativer.ashx?la=da

Der er nu udmeldt nye hjælpepakker, og det er tiltrængt! 

ProVarde opfordrer jer alle til at overveje det meget nøje inden i evt. træffer beslutning om at lukke virksomheden!
Vi vurderer, at der med en kombination af de to pakker med kompensation for både løn- og for faste omkostninger, er en god håndsrækning til at man kan se tiden an - inden den værste beslutning om lukning evt. skal tages.

En af udfordringerne kan være at leve op til dokumentationskravene om tilbagegang i omsætningen. 

Læs godt på indholdet i hjælpepakkerne, regn på det og ring gerne til os.

Med venlig hilsen 
ProVarde

Nye indgreb mod Coronaepidemien

 • Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer
 • Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v.
 • Lukning af storcentre m.v.
 • Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v.
 • Nye krav til butikker, supermarkeder m.v.
 • Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder lukkes.

Det er de skridt den danske regering tog i går aftes i kampen mod Coronaepidemien.
Se hele oversigten her:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-spredning-af-covid-19-i-danmark

Det er drastiske tiltag, som vil medføre hjemsendelser og fyringer men nok også en stor anvendelse af den nye lønkompensationsordning.
Mange virksomheder er utrolig hårdt ramt allerede og de nyeste tiltag gør det endnu sværere for dem. 
De hidtidige hjælpepakker kan hjælpe nogle med fremtidig likviditet og lånemuligheder.
Men ProVarde støtter Dansk Erhvervs ønske om direkte kapitalhjælp nu, hvis ikke mange skal lukke virksomheden og blot søge en anden form for direkte hjælp - i form af kontanthjælp!
Tusindvis af lukkede små virksomhedsejere på kontanthjælp hjælper ikke samfundet hurtigere tilbage til normaltilstand efter at Coronakrisen er overstået!

Læs mere om hvordan soloselvstændige har organiseret sig via Facebook og i en ny forening.

Her kan du melde dig på Facebook-gruppen:
https://m.facebook.com/groups/2532712576980982?view=info&refid=18

Og her kan du melde dig ind i foreningen (det koster 100 kr.):
https://danskesoloselvstaendige.dk/indmeldelse/

Info om og link til lønkompensation ifbm Coronavirus

Lønkompensationsordningen i hovedtræk

Den omfatter lønmodtagere, der er ansat i de private virksomheder, som er blevet ekstraordinært hårdt ramt økonomisk af COVID-19.
En af disse betingelser skal dog være opfyldt: 

 • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne; eller 
 • Virksomheden står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere.

Lønkompensationsordningen : 

 • Månedslønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr.)
 • Timelønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr.) 
 • Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder. 

Den enkelte virksomhed kan kun gøre brug af støtteordningen, hvis de undlader at gøre brug af andre eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.
I forlængelse heraf er det også en forudsætning for at modtage lønkompensation, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, ikke afskediger lønmodtagere som følge af økonomiske årsager.

Den berørte lønmodtager skal være ansat før den 9. marts 2020. 

Derudover er det lagt op til, at virksomheden fortsat skal betale fuld løn til de omfattede lønmodtagere.
Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne få del i støtteordningen, at de pågældende lønmodtagere reelt hjemsendes og ikke udfører arbejde. 

Det er også en betingelse at den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. 

I tilfælde af at lønmodtageren ikke har ferie, afspadsering til gode/rådighed, så skal den pågældende holde fri uden løn i de 5 dage eller anvende dage fra det nye ferieår. 

Virksomhederne kan altså ikke søge om lønkompensation for disse 5 dage.

Link til Dansk Erhvervs fulde beskrivelse af lønkompensationsordningen:

https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/


ProVardes hjælp til dig ifbm lønkompensation og Coronavirus i øvrigt

Som nævnt er Erhvervsstyrelsen endnu ikke klar til at modtage ansøgninger fra virksomheder om lønkompensation. Det forventes at være på plads midt i næste uge (uge 13).
Men derfor bør alle virksomheder allerede nu nøje overveje om man kan og vil gøre brug af ordningen.

Der er behov for vurderinger på både kort og lang sigt, og da der er lagt flere restriktioner ind i ordningen, kan vi i ProVarde ikke give generelle anbefalinger.
Men vi vil gerne tilbyde os - helt som vi plejer - at være din fortrolige og uvildige sparringspartner i de svære overvejelser.

Vi vil også tilbyde dig hjælp med at lave ansøgningen.

Vi kender endnu ikke formatet for ansøgningen, men iflg. Erhvervsstyrelsen bliver det en digital ansøgning, som de først åbner for modtagelse af midt i uge 13. 

Men vi ved at alle ansøgere, som opfylder kriterierne, vil blive kompenseret.

Se mere på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/

coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation

-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Kontakt os hvis og når du har behov for det!

Indtil da finder du oplysninger om Corona fra alle danske myndigheder på:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark  
og for den lokale situation på Varde Kommunes hjemmeside http://www.vardekommune.dk 
 
De danske myndigheder har også oprettet en fælles telefon hotline om Coronavirus på   70 20 02 33 
 
Men prøv at finde svar på dine spørgsmål via linket først - der er tryk på hotlinetelefonen.

Du kan fortsat kontakte ProVarde på vores hovednummer 76 52 25 50  eller på vores mobilnumre, som du finder på  https://www.provarde.dk/kontakt-os/ - ligesom du naturligvis kan kontakte os via e-mail.
 
Med venlig hilsen 
ProVarde