arrangement3
20. apr. 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023Den 20. april 2023 på 
FLUGT, Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl
 

Program:

Kl. 17.30        Generalforsamling

Kl. 18.15        Spisning

Kl. 19.00       Oplæg ved Anders Puck Nielsen - militæranalytiker - Krigen i Ukraine

_______________________________________________________________

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Årsregnskab for det forløbne år
  1. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Valg til bestyrelsen
  1. ProVardes nuværende bestyrelse: https://www.provarde.dk/om-os/bestyrelsen/ 
   • Jimmy Nielsen (modtager genvalg)
   • Finn Christensen (modtager genvalg)
   • Anders Jepsen (modtager genvalg)
   • Hans Barslund (modtager ikke genvalg)
 6. Valg af revision
 7. Forventning til fremtiden
 8. Indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)
 9. Eventuelt
Med venlig hilsen
Erik Buhl - Formand
TILMELD - KLIK HER
Praktisk information
Sted:
FLUGT, Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl
Dato:
torsdag den 20. april 2023
Tidspunkt:
Kl. 17.30-20.00
Pris:
Gratis